TRANSFORMASI

Transformasi yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional sejak tahun 2009 adalah sejajar dengan misi kerajaan untuk memperoleh status negara maju. Setiap pembaharuan  yang dilakukan adalah bersifat mendahulukan rakyat dan memastikan rakyat memperoleh manfaat menerusi perkhidmatan berkualiti tinggi

Peta Pembangunan