PETA PEMBANGUNAN

Pembangunan negara telah menjadi fokus Kerajaan Barisan Nasional sejak sekian lama. Pembangunan bukan sahaja bertujuan untuk meningkatkan ekonomi negara, malahan juga untuk memastikan rakyat boleh mendapat akses perkhidmatan yang ditawarkan oleh Kerajaan dengan lebih mudah. Berikut adalah senarai pembangunan yang dijalankan Kerajaan Barisan Nasional di bawah pimpinan Perdana Menteri, Najib Razak sejak 2009

Peta Pembangunan