UTAMA IBU DAN WANITA
UTAMA IBU DAN WANITA

UTAMA IBU DAN WANITA

 • Menubuhkan Majlis Ekonomi Wanita (MEW) yang akan dipengerusikan oleh Y.A.B. Perdana Menteri khusus untuk agenda ekonomi wanita.
 • Menubuhkan pusat transformasi usahawan wanita (model PASARNITA) yang akan melebarkan jaringan perniagaan.
 • Memudahcara proses pemerolehan pinjaman golongan wanita tunggal.
 • Memudahkan syarat pinjaman mikrokredit untuk usahawan wanita.
 • Mewujudkan Koperasi Wanita yang menawarkan kemudahan simpanan dan pinjaman kewangan.
 • Menyemarakkan latihan vokasional/TVET wanita dan ibu tunggal dengan mewujudkan jaringan kerjasama yang mantap.
 • Menambah pendapatan ibu-ibu tunggal B40 melalui latihan di Kursus Asuhan PERMATA.
 • Menggilap potensi ibu-ibu tunggal melalui program peningkatan kemahiran dan latihan.
 • Menjamin sekurang-kurangnya 30% keanggotaan Dewan Negara disandang wanita.
 • Memperluaskan penglibatan dan peluang wanita sebagai pembuat keputusan.

 • Menggubal Akta Gangguan Seksual untuk melindungi mangsa.

 • Menubuhkan Mahkamah Khas Perkahwinan, Hadhanah dan Nafkah bermula dari Wilayah Persekutuan.

 • Menubuhkan Majlis Kehakiman Syariah Kebangsaan yang dipengerusikan oleh Y.A.B. Perdana Menteri sebagai satu jawatankuasa induk untuk membincangkan dan menyelaraskan isu-isu berkaitan hal ehwal perundangan dan kehakiman Syariah di Malaysia.

 • Menggalakkan sektor swasta membenarkan ibu-ibu mengandung pulang sejam lebih awal.

 • Memperluaskan insentif cukai kepada 24 bulan bagi wanita yang kembali semula ke pasaran pekerjaan.

 • Menggalakkan syarikat-syarikat mengamalkan dasar Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan.

 • Meningkatkan jumlah tawaran Rumah Transit Belia 1Malaysia untuk wanita muda yang baru memulakan kerjaya.

 • Menyediakan kaunter perkhidmatan khas khusus untuk wanita di semua UTC dan RTC.

Peta Pembangunan