PERKASA DIGITAL
PERKASA DIGITAL

PERKASA DIGITAL

 • Menuju ke arah Kerajaan Digital melalui penambahan aplikasi dalam talian demi membasmi rasuah dalam perkhidmatan awam.

 • Memperkenalkan aplikasi iKepoh untuk membolehkan orang awam membuat aduan kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) melalui telefon pintar.

 • Merekayasa ekosistem ekonomi digital melalui geran permulaan, dana pembangunan teknologi.

 • Mewujudkan 1 juta usahawan digital dalam tempoh 5 tahun.

 • Mewujudkan sekurang-kurangnya satu Pusat Internet di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri untuk kegunaan masyarakat.

 • Mengurangkan kos pengambilan pembantu rumah asing melalui pengenalan Sistem Pembantu Rumah Dalam Talian.

 • Mewujudkan sistem maklumat bantuan rakyat Malaysia – B40 Window – memastikan tiada ketidakadilan dalam pemberian bantuan.

 • Memacu negara ke arah Revolusi Industri 4.0 untuk mencerakin data besar.

 • Merealisasikan sasaran sumbangan ekonomi digital sebanyak 25% kepada KDNK menjelang 2023.

 • Memperkasa ketelusan dengan memperkenalkan mekanisme Petisyen Awam.

 • Mana-mana petisyen dalam talian yang menerima lebih 30,000 sokongan akan mendapat maklum balas dari Kerajaan.

 • Menggubal Akta Berita Palsu bagi menjaga keharmonian dan ketenteraman awam serta kestabilan ekonomi.

 • Menggubal Akta Dana Politik bagi memantau sumbangan dan perbelanjaan parti-parti politik di Malaysia.

 • Mewujudkan Ombudsman untuk menyiasat sebarang aduan awam mengenai ketidakadilan dan kelemahan perkhidmatan kementerian, jabatan dan agensi Kerajaan.

 • Meningkatkan ketelusan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dengan mewajibkan siaran langsung setiap kali ahli-ahli majlis bermesyuarat.

 • Mendedahkan laporan audit tahunan PBT untuk tatapan awam.

 • Mewajibkan Town Hall bersama penduduk secara berkala yang akan dilaksanakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.

 • Merealisasikan transformasi PBT dengan mengaplikasikan keterbukaan maklumat.

 • Menubuhkan Jawatankuasa Terpilih Parlimen dalam memperhalusi serta memberi maklumbalas mengenai isu-isu kepentingan awam.

Peta Pembangunan