DOMPET RAKYAT
DOMPET RAKYAT

DOMPET RAKYAT

 • Meningkatkan gaji minimum pekerja secara berperingkat kepada sekurang-kurangnya RM1,500 dalam tempoh lima tahun.

 • Menubuhkan Fair Works Commission untuk menentukan paras gaji pekerja-pekerja sektor swasta agar lebih setimpal.

 • Memperkenalkan kadar dividen dan bonus pelbagai peringkat untuk dana pelaburan dan unit dana amanah dan GLIC lain (kecuali KWSP).

 • Menurunkan had maksimum kadar faedah dan caj lewat bayar kad kredit.

 • Meningkatkan kesejahteraan pekerja yang berpendapatan RM2,500 ke bawah di Syarikat Berkaitan Kerajaan dan Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan melalui perluasan perlindungan insuran, pertambahan manfaat kesihatan dan kenaikan elaun kos sara hidup.

 • Memberi insentif khas RM5,000 kepada setiap peneroka FELDA.

 • Mewujudkan geran khas bagi tujuan penanaman semula peneroka-peneroka FELDA.

 • Melupuskan hutang penanaman semula peneroka-peneroka FELDA.

 • Melupuskan hutang pembelian saham FGV peneroka-peneroka FELDA.

 • Melupuskan hutang tambahan peneroka-peneroka FELDA semasa proses penanaman semula.

 • Menaikkan harga pengaktifan Insentif Pengeluaran Getah (IPG).

 • Meningkatkan Bantuan Musim Tengkujuh untuk pekebun-pekebun kecil getah.

 • Meminimakan pembabitan orang tengah dalam hasil tani dan perikanan demi petani dan nelayan.

 • Memperluaskan dana Skim Bantuan Tani dan penanaman semula untuk pekebun kecil kelapa sawit, getah, koko dan kenaf.

 • Memperuntukkan bantuan khas berjumlah RM222 juta untuk peneroka-peneroka FELCRA, KESEDAR dan KETENGAH.

 • Meminda Akta Kawalan Harga dan Anti-Pencatutan bagi meluaskan kuasa KPDNKK.

 • Mentransformasi sektor pertanian ke arah industri berpendapatan tinggi dengan menggunakan teknologi terkini.

 • Pemanjangan tempoh pelepasan cukai pendapatan kepada ibu bapa pemilik akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN).

 • Memberi Bantuan Khas sebanyak RM600 setahun kepada veteran ATM berusia 60 tahun ke atas yang tidak menerima pencen dan BR1M.

 • Menstruktur semula bantuan kebajikan kepada golongan yang memerlukan.

 • Memberikan insentif cukai individu sebanyak RM1,000 setahun untuk mereka yang menyumbang ke arah pemerkasaan seni budaya negara.

 • Memberi dana sebanyak RM3 juta kepada Tabung Kebajikan Penggiat Seni (TKPS) pada setiap 5 tahun.

 • Menyediakan geran sebanyak RM5 juta setiap lima tahun kepada penggerak badan warisan.

 • Memperkaya usaha pemekaran seni budaya dalam masyarakat melalui penyediaan lokasi seperti Wisma Kesenian & Kebudayaan.

 • Mewujudkan dana kebajikan sebanyak RM10 juta untuk membantu kumpulan budaya dan industri kreatif.

 • Mempertingkatkan jumlah geran mikro pengkaryaan Content Malaysia Pitching Centre kepada RM10,000.

 • Menilai semula bajet produksi dan pengisian untuk stesen-stesen televisyen swasta.

 • Menstruktur semula bantuan untuk Orang Asli melalui pembinaan prasarana.

 • Memperhebat Kampung Baru Cina melalui pembinaan lebih banyak kemudahan asas.

 • Memperkasa taraf sosioekonomi masyarakat India melalui Unit Pembangunan Masyarakat India (SEDIC) JPM.

Peta Pembangunan