3 JUTA KERJA
3 JUTA KERJA

3 JUTA KERJA

 • Mempercepatkan pembangunan Malaysian Vision Valley – yang dijangka bakal mewujudkan 1.3 juta peluang pekerjaan.

 • Menyemarakkan industri berteknologi tinggi untuk mencipta lebih banyak pekerjaan berkemahiran tinggi.

 • Mewujudkan 10,000 peluang pekerjaan dalam keusahawanan sosial melalui dana khas dari syarikat-syarikat berkaitan kerajaan (GLC).

 • Memperluaskan amalan waktu kerja eksibel di sektor awam.

 • Mengurangkan kebergantungan pekerja asing.

 • Memacu dasar Ekonomi Hutan berteraskan pengurusan mampan untuk menjana pendapatan dan pekerjaan.

 • Menderaskan pertumbuhan sektor hiliran industri minyak dan gas bagi mewujudkan lebih peluang kepada negeri-negeri pengeluar minyak.

 • Mewujudkan zon industri mampan untuk lokasi pelaburan baru.
 • Mempertingkatkan literasi kewangan dengan memperluaskan program AKPK.
 • Memperkenalkan modul literasi kewangan di sekolah-sekolah menengah.

 • Menyediakan peluang latihan kemahiran dan pekerjaan kepada anak-anak yang kurang bernasib baik.

 • Memperluaskan peluang pekerjaan bagi warga kelainan upaya dengan mewujudkan sebuah portal sehenti khas di mana perkhidmatan-perkhidmatan mereka boleh dipasarkan secara dalam talian.

 • Menambah keanggotaan warga kelainan upaya dalam pelbagai sektor termasuk menjadi ahli majlis pihak berkuasa tempatan dan Ahli Dewan Negara.

 • Menambah insentif cukai kepada syarikat yang mengambil orang kelainan upaya (OKU) sebagai pekerja.

 • Menubuhkan Special Economic Zone Bukit Kayu Hitam, Kedah yang akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak muda dan rakyat Kedah keseluruhannya

Peta Pembangunan