Ekonomi Mapan, Dinamik & Inovatif
JANJI DITEPATI

Kategori Lain

Ekonomi Mapan, Dinamik & Inovatif

Ekonomi Negara

Ekonomi Negara


JANJI

Mempelbagaikan ekonomi negara dan mengurangkan kebergantungan kepada hasil minyak & gas.

  JANJI DITEPATI
Pelaburan, Perdagangan dan Peluang Pekerjaan

Pelaburan, Perdagangan dan Peluang Pekerjaan


JANJI

Menarik pelaburan dan mencipta peluang kerja baharu.

  JANJI DITEPATI
Perniagaan Inovatif dan Kreatif

Perniagaan Inovatif dan Kreatif


JANJI

Sedia insentif khas untuk perniagaan inovatif dan kreatif

  JANJI DITEPATI
Perusahaan Kecil & Sederhana

Perusahaan Kecil & Sederhana


JANJI

Transformasi Perusahaan Kecil & Sederhana dan peluang meneroka pasaran antarabangsa bagi produk PKS.

  JANJI DITEPATI
Ekonomi Bumiputera

Ekonomi Bumiputera


JANJI

Tingkat agenda Bumiputera menerusi penyediaan peluang-peluang perniagaan, ekosistem yang kukuh dan sokongan institusi.

  JANJI DITEPATI
Industri Makanan & Ternakan

Industri Makanan & Ternakan


JANJI

Menyediakan lebih banyak platform dan peluang untuk meningkatkan pengeluaran makanan dan ternakan.

  JANJI DITEPATI
Penjaja & Peniaga Kecil

Penjaja & Peniaga Kecil


JANJI

Meningkatkan akses kredit mikro untuk penjaja dan peniaga kecil.

  JANJI DITEPATI

Peta Pembangunan