OKU
OKU

Bantuan khusus kepada golongan orang kelainan upaya yang merangkumi aspek pendidikan, ekonomi dan juga kesihatan

Peta Pembangunan