Memupuk dan mengekalkan satu bangsa Malaysia yang harmoni dan bersatu-padu.

Berusaha untuk mencapai pembangunan jasmani dan rohani dan mengekalkan Islam sebagai agama Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana jua di dalam Persekutuan dan untuk menegak dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara.

Berusaha untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan saksama.