Pertubuhan Pasok Momogun Kadazandusun Bersatu

UPKO
Objective: 

Untuk meningkatkan dan mengekalkan perpaduan dan integrasi nasional selaras dengan lunas rukunegara dan matlamat Wawasan 2020.